VAN DATA NAAR DIAGNOSE

Analyse-service voor huisartsen, medisch specialisten, sportartsen, eerstelijnscentra, pacemakerindustrie, research en ziekenhuizen

CardioBiometrics bestaat uitsluitend uit cardiologen en (internationaal gecertificeerde Holteranalisten, pacemaker- en ICD-technici.

 

CardioBiometrics is georganiseerd als een medische specialistische vakgroep en kwaliteit wordt georganiseerd vanuit deze medisch specialistische kern. Er bestaat een solide backoffice welke uitsluitend bestaat uit medisch professionals.

Het doel is om patiënten en zorgprofessionals maximaal te ondersteunen tot en met het niveau van diagnostisering onder hoge kwaliteitseisen.

CardioBiometrics steunt de Nederlandse Hartstichting.

Voor patiënten

ecg-analyses worden verricht voor individuele patiënten

Support

Holteranalyse-service voor eerstelijns centra en ziekenhuizen

Voor artsen

Voor huisartsen, medisch specialisten en sportartsen

Voor industrie

Ecg-analyse ter ondersteuning van trials, maar ook achterwachtfunctie als medical liason

Medische instellingen

Outsourching en wachtlijstondersteuning

White label

Rapporten kunnen worden geleverd als white label

Analyse service

Onze eigen holter is de kleinste holter die op de markt is.

Holter analyses

Onze eigen Holter is de kleinste Holter die op de markt is. De recorder is waterdicht. De analyses worden verricht op vijf afleidingen, waarvan twee kanalen met respiratiefiltering. Patiënten zijn meer dan tevreden over het draagcomfort van de kleine Holter, die op de borst wordt geplakt.

CardioBiometrics levert de recorders, verricht de analyse van de data en geeft de diagnose. Binnen 72 uur na het uploaden van de data wordt het rapport van de analyse, inclusief de diagnose in een beveiligde omgeving geplaatst. De gegevens kunnen desgewenst direct in het EPD worden geüpload. Bij ernstige afwijkingen wordt direct telefonisch contact opgenomen.

Wij werken met meerdere Holters. CardioBiometrics kan meerdere merken Holters uitlezen en analyses uitvoeren.

Kwaliteit

Eisen, certificering, monitoring en klachtenprocedure

CardioBiometrics werkt volgens de strenge kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en de EuropeanSociety of Cardiology. De software voldoet aan de normen van NEN7510 en ISO27001. De Holterrecorders zijn CE gecertificeerd (CE0483).

Kwaliteit komt van twee kanten, de dataverwerker en degene die de data aanlevert. Dit betekent om optimaal kwaliteit te verbeteren er intern te worden teruggekoppeld over beide processen. Op basis van procedures wordt de kwaliteit beschreven en eens per kwartaal teruggekoppeld. Door middel van monitoring wordt op deze manier de kwaliteit continue verbeterd.

CardioBiometrics heeft een onafhankelijke (externe) klachtencommissie

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen zitten, neem dan contact met ons op.

Administratief

Accountnaam vergeten

Vraag: Ik ben mijn accountnaam voor de inlog vergeten.

Antwoord: U dient een verzoek in te dienen en deze te sturen aan info@cardiobiometrics.eu

Wachtwoord vergeten

Vraag: Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe verder?

Antwoord: Op de website heeft u een mogelijkheid om via de knop ‘problemen met inloggen’ uw wachtwoord te herstellen. U ontvangt u een verzoek om uw wachtwoord te wijzigen.

Bereikbaarheid

Vraag: Hoe zijn jullie bereikbaar?

Antwoord: We zijn bereikbaar via de email en via de telefoon. Via de email via info@cardiobiometrics.eu. Via de telefoon voor algemene, technische en medische vragen op: (van 09:00 tot 17:00).

De medische staf is rechtstreeks bereikbaar via de telefoniste. Voor spoed wordt u direct doorverbonden met de analist of cardioloog van dienst.

Spoednummer

Vraag: Hebben jullie een spoednummer en wanneer zijn jullie hierop bereikbaar?

Antwoord: We zijn voor spoed bereikbaar, 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week op het volgende nummer 085-782 3789. Dit nummer dient niet gebruikt te worden voor algemene vragen die kunnen wachten tot de volgende werkdag en is met name bedoeld om gegevens te ontsluiten in acute situaties. De beller wordt geïdentificeerd en u dient de accountgegevens bij de hand te houden.

Het nummer wat u kunt bellen indien het geen spoed betreft is: 085-782 3790. U kunt altijd een mail sturen aan info@cardiobiometrics.eu. De mails worden binnen een werkdag beantwoord.

Analyse tijd

Vraag: Binnen welke termijn kan ik de volledige analyse verwachten?

Antwoord: Het Holter verslag volgt binnen 72 uur. In de praktijk volgt de analyse dezelfde werkdag. U ontvangt een algemene medeling als een rapport klaar is. Het rapport kan door het secretariaat worden opgevraagd danwel worden geüpload in het EPD. De gegevens worden allen versleuteld verzonden.

Hardware

Ecg-afleidingen Holter

Vraag: Hoeveel afleidingen bezit de Holter recorder van CardioBiometrics?

Antwoord: De recorder heeft 5 electroden voor 2 separate kanalen met respiratiefilter. Er wordt hiermee voldaan aan de SOP 2012 van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVvC).

De bewegings-artefacten zijn minimaal door dat de recorder op de thorax van de patiënt vast wordt geplakt en niet meer met een koordje slingert om de hals van de patiënt. Door de 5 electroden is er een minimum van gebruikelijke beweging- en respiratie artefacten.

Onderhoud Holter

Vraag: Moet er een externe partij worden gecertificeerd voor periodiek en correctief onderhoud volgens voorschriften van de fabrikant?

Antwoord: CardioBiometrics draagt zorg voor periodiek en correctief onderhoud. Vanwege kwaliteitseisen zal dit niet aan derden worden overgedragen. Dit geldt voor zowel de hardware en de software.

12 afleidingen ecg

Vraag: Heeft u de mogelijkheid om uit te breiden naar twaalf afleidingen Holter registratie

Antwoord: Momenteel bestaat een optie met 12 afleidingen recorder. Neemt u voor specifieke vragen over de andere Holters rechtstreeks contact met ons op. Er zijn meerdere opties mogelijk.

Zijn er mogelijkheden voor 24, 48- en 72-uurs opnames

Vraag: Bestaat de mogelijkheid tot opnames van 24 , 48 uur en 72 uur?

Antwoord: Met de standaard recorder zijn er kunnen opnames worden verricht tot en met 72 uur. Dit wordt verricht met een lichtgewicht recorder met een gewicht van 48 gram. Optioneel is er een advanced recorder welke tot 14 dagen kan opnemen, vanwege de batterij is deze gering zwaarder en heeft een gewicht van 90 gram.

Zijn er mogelijkheden voor opnamen gedurende meer dan 72 uur?

Vraag: Zijn er mogelijkheden voor opnamen gedurende meer dan 72 uur?

Antwoord: Met de advanced recorder bestaat de mogelijkheid om tot 14 dagen op te nemen. Vanwege de batterij is deze gering zwaarder dan de recorder tot en met 72 uur en heeft een gewicht van 90 gram.

Preventief onderhoud Holter recorders

Vraag: Bestaat de mogelijkheid tot het correct laten uitvoeren van onderhoud volgens voorschriften van de fabrikant?

Antwoord: De devices hebben zeer weinig onderhoud nodig. CardioBiometrics draagt zorg voor periodiek en correctief onderhoud. Vanwege kwaliteitseisen zal dit niet aan derden worden overgedragen. Dit geldt voor zowel de hardware en de software.

Gebruiksgemak Holter recorders

Vraag: Hoe zit het met het gebruiksgemak bij aansluiten en uitlezen. Is er sprake van intuïtief gebruik met een beperkt aantal knoppen en functies

Antwoord: De recorder bezit geen fysieke knoppen.

Met het uitgeven van de recorder aan een patiënt dienen door de medewerker minimale gegevens ingevoerd te worden in een gebruiksvriendelijke en intuïtieve applicatie. De applicatie koppelt de gegevens aan de recorder via USB, waarna de recorder kan worden meegegeven. De recorder start bij het plaatsen van de ecg-kabel en er dient geen extra handeling te worden verricht.

Indien er klachten zijn, tikt de patiënt tegen de recorder aan. Deze registreert met een ingebouwde sensor een markering.

Bij het inleveren van de Holter vindt er een koppeling plaats van de recorder met de gegevens in de applicatie wederom via USB. Dit is een geautomatiseerd proces, evenals het uploaden van de data naar de server.

Reinigen Holter recorders

Vraag: Is de recorder makkelijk te reinigen?

Antwoord: De recorder is waterdicht en de buitenzijde is gemaakt van kunststof. Eventuele lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen met  leukotape remover. Onderhoud is minimaal.

Onderhoudsfrequentie Holter recorders

Vraag: Is er sprake van een beperkte onderhoudsfrequentie?

Antwoord: Het onderhoud wordt verzorgd door CardioBiometrics. Eenmaal per 6 maanden dient de O-ring vervangen te worden. Dit wordt verzorgd door CardioBiometrics, maar kan ook worden verricht door de medewerkers op de locatie zelf.

Opnamekwaliteit Holter recorders

Vraag: Wat is de betrouwbaar in opnamekwaliteit? Wat is de kans op een mislukte opname?

Antwoord: De kans op mislukken van de opname is sterk afhankelijk van het aansluiten en de activiteiten van de patiënt. In het registratiejaar 2017 is dit op alle locaties in 1,1% van de gevallen gebeurd. Hiervan was een groot gedeelte vanwege activiteiten van patiënten zelf zoals het zelf loshalen van de kabel danwel het loshalen van electroden.

Robuustheid Holter recorders

Vraag: Wat is de robuustheid van de techniek. Kan de Holter tegen een stootje?

Antwoord: De recorder is bestand tegen vallen vanaf 2 meter. De recorder is in combinatie met de ecg-kabel beschermd tegen stof (stofvrij) en water (sproeidicht) volgens de IP65 codering.

Batterijen Holter recorders

Vraag: Gaan er batterijen in de Holter?

Antwoord: De Holter recorders bezitten een oplaadbare accu.

Accu Holter recorder levensduur

Vraag: Wat is de levensduur van de oplaadbare accu?

Antwoord: De recorder heeft een oplaadbare accu. Het opladen gebeurt door een USB lader welke apart wordt geleverd. Eventueel kan opgeladen worden door een computer, echter door de beperkte stroomlevering is dit niet efficiënt en zal dit langer duren.

Via de door ons geleverde USB laders, is de oplaad tijd maximaal 1 uur per 24 uur gebruik. Het gemiddeld aantal laadcycli bedraagt 1000 maal. Indien de accu minder gaat presteren, wordt dit aangegeven via de software en zal CardioBiometrics zorg dragen voor vervanging.

Interne geheugen Holter recorders

Vraag: Bezit de Holter recorder een losse geheugenkaart?

Antwoord: De recorder bevat een eigen intern geheugen welke niet verwisselbaar is voor de gebruiker. Uitlezen gaat via de USB-data/laad kabel via de enige stekker.

Het geheugen wordt automatisch gewist bij het instellen voor een nieuwe patiënt, handmatig wissen kan eventueel op zeer eenvoudige wijze in de applicatie.

Electroden Holter recorder

Vraag: Bestaat er een mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen merk elektroden?

Antwoord: Ja, die mogelijkheid bestaat. Echter CardioBiometrics adviseert en levert ecg-elektroden in verband met de douchewater bestendigheid. Het model en materialen van de ecg-elektroden is van essentieel belang voor een goede en driftvrije ecg registratie.

Voor het behoud van de kwaliteit dient gebruik gemaakt dient te worden van de electroden van CardioBiometrics. De prijs van de electroden is marktconform en worden afhankelijk van het contract bijgeleverd.

Software

Koppeling EPD

Vraag: Bestaat er een mogelijkheid om de software van CardioBiometrics te laten integreren met een eigen EPD-systeem?

Antwoord: De mogelijkheid tot een integratie met een EPD-systeem is mogelijk. De software voorziet in externe koppelingsmogelijkheid. Echter specifiek kan het voorkomen dat er koppelingen moeten worden gebouwd. Dit kan dan plaatsvinden als extern project op basis van nacalculatie, maar eventueel ook als shared costs, afhankelijk van de contracten.

Er bestaat altijd een mogelijkheid tot integratie van de data in een eigen EPD op basis van toegang van derden van CardioBiometrics tot het softwarepakket. Hiertoe zullen bewerkingsovereenkomsten en toelatingsovereenkomsten worden opgesteld.

Werkstations

Vraag: Is er een mogelijkheid tot inzage voor meerdere werkstations in de ruwe data van de patiënt?

Antwoord: Het aantal licenties is onbeperkt. Een licentie is gekoppeld aan de hardware van een computer. De ruwe data staat op de server. Elke computer met licentie kan de data ophalen.

Analyse syncope

Vraag: Is de Holter geschikt voor analyse van: syncope, palpitaties en burden ectopie?

Antwoord: De mogelijkheden tot analyse zijn zeer uitgebreid. Er kan een keuze worden gemaakt uit een template. Tevens bestaat de mogelijkheid dit via de software toe te voegen. Standaard in het rapport worden bovenstaande items meegegeven. De analyse software geeft het aantal PAC, PVC, Pauzes (interval instelbaar) en AF perioden aan. Twee stafdiagrammen geven het aantal PAC’s en PVC’ per uur van de registratie aan.

Is de software compatible met Windows?

Vraag: Is de software compatibel met de recente versies van Windows               ?

b: De software is compatible met software vanaf Windows versie 7 tot en met 10. Geadviseerd wordt om Windows 10 te gebruiken met ten minste 6 Gigabyte aan werkgeheugen.

Opslag van de data op de lokale computer?

Vraag: Wat is de opslagcapaciteit van de data op de lokale computers?

Antwoord: De opslagcapaciteit is afhankelijk van de opslagduur op de individuele computer van de geanalyseerde ecg’s. Geadviseerd wordt om de data binnen vier weken van de lokale computer te verwijderen in het kader van de AVG wetgeving. Dit kan overigens worden ingesteld via de software.

Selectie strips van Holter opnames

Vraag: Bestaat de mogelijkheid om de gehele opname te scannen en strips te selecteren?

Antwoord: De medewerkers kunnen onbeperkt aantal strips selecteren, met voor elke strip de optie om van commentaar te voorzien. Elke geselecteerde strip bevat naast het geselecteerde ecg op 25mm/sec ook de voorgaande en achterliggende complexen op 12.5 mm/sec om meer overzicht te geven.

Frequentiebeloop Holter recorder

Vraag: Bestaat de mogelijkheid om een frequentiebeloop te genereren?

Antwoord: Dit is een van de standaard voorzieningen welke aanwezig is. Dit betreft zowel frequentie als RR-interval trend. Aanvullend kan een HRV Lorens plot grafiek worden toegevoegd.

Grove morfologie ectopie en chronotropie rapport

Vraag: Kan het volgende worden geanalyseerd: grove morfologie ectopie en chronotropie?

Antwoord: De analyse software maakt onderscheid tussen PAC’s, PVC’s (doublets, triplets, VT, bigeminie, trigeminie en fusie complexen. Bradycardie en tachycardie kunnen supraventriculair en ventriculair onafhankelijk worden gedefinieerd.

Pacemaker complexen kunnen separaat benoemd worden. Door de ervaring van de eigen analisten en de aanwezigheid van pacemakertechnici, kan specifiek het rapport worden gegenereerd bij patiënten met specifieke pacemakerproblemen.

QT-tijd detectie

Vraag: Bestaat de mogelijkheid tot automatische QT-tijd detectie?

Antwoord: QT-analyse is in ontwikkeling. Handmatige analyse middels de software is mogelijk. Echter vanwege de betrouwbaarheid van QT-analyse voor ambulante registraties bij alle meetsystemen op de markt, wordt dit niet geadviseerd.

Oorspronkelijke rauwe data

Vraag: Bestaat de mogelijkheid om tijdens de analyse terug te keren naar oorspronkelijke (onbeoordeelde) situatie?

Antwoord: In de database blijft de onbeoordeelde registratie (ruwe data) bewaard. De bewaartijd van deze ruwe data kan in overleg bepaald worden. Dit heeft te maken met de enorm grote omvang van de bestanden op de centrale server welke kunnen oplopen tot 8 Gigabyte per patiënt.

Het rapport met verslag, de grafieken en strips blijft als PDF document bewaard conform de wettelijke termijn.

Medisch

Analyse rapporten

Vraag: Wie analyseert de rapporten?

Antwoord: De analyses vinden uitsluitend plaats door analisten. De analisten hebben allen de opleiding tot Holter analist gevolgd. Afhankelijk van de vraag en de data zijn er ook pacemakertechnici werkzaam, welke analyses kunnen verrichten van pacemakers, alsook Holters bij pacemakers. Aangezien de kwaliteit van de analyses van het allergrootste belang is, worden geen analyses gedaan door artsen in opleiding of doktersassistenten.

Supervisie

Vraag: Wie superviseert de rapporten

Antwoord: De analyses worden allen gesuperviseerd door cardiologen. Dit zijn cardiologen met een actieve registratie in Nederland en lid van de NVvC en de ESC.

Kwaliteit

Certificering

Vraag: Welke certificaten en markeringen bezit CardioBiometrics?

Antwoord: De Holter-recorders zijn CE gecertificeerd onder het nummer CE0483. het. De software voldoet aan de normen van NEN7510 en ISO27001. Het hoogste veiligheidsniveau van medische software is van toepassing. De centrale opslag vindt plaats volgens de daartoe geldende normen. De opslag is uitsluitend in Nederland.

Medische product classe: IIa, type: MF met CE0483 certificaat van MDC Stuttgart. De verzamel software en database voldoen aan de NEN7510 en ISO/IEC 27001;2015.

CardioBiometrics heeft een server oplossing binnen Nederland conform de nieuwe (25-05-2018) General Data Protection Regulation.

Gebruiker

Sporten en douchen tijdens een analyse met een Holter recorder

Vraag: Kan de patiënt met de recorder sporten en deze zelf verwijderen en bevestigen (bijvoorbeeld voor/na douchen) en er goed mee kunnen slapen?

Antwoord: Verwijderen van de recorder om te douchen is niet nodig, de recorder is sproeiwater dicht. De door CardioBiometrics gebruikte ECG elektroden kunnen 3 dagen met dagelijks douchen blijven zitten.

Elektroden kunnen vervangen worden tijdens de registratie. De stekker mag tijdens de registratie niet losgekoppeld worden.

Ten opzichte van andere recorders op de markt, wordt de recorder van CardioBiometrics met een dubbelzijdige patch op de thorax van de patiënt geplakt, hierdoor zijn er geen losse draden. Tevens geen sprake van een losliggende of slingerende recorder die de patiënt belemmeren in de beweging tijdens de dagelijkse activiteiten en slaap perioden.

Gebruiksgemak van de Holter recorder

Vraag: Is de recorder gemakkelijk in gebruik?

Antwoord: De software is intuïtief en geschreven voor de eindgebruiker. De recorder werkt intuïtief. Hiernaast zal CardioBiometrics voor de medewerkers een training verzorgen.

Kennismaken?

Met een proefperiode willen we u graag overtuigen van onze toegevoegde waarde voor uw organisatie. Voor meer informatie over de proefperiode komen wij graag in contact met u.

Telefoon: 085-7823790
Fax: 085-7823786
Email: info@cardiobiometrics.eu

Maandag tot en met vrijdag: 9:00 tot 17:00

SPOEDTELEFOON – Voor spoed belt u met 085-7823789